Category Archives: O – OCEAN B/L

O – OCEAN BL

No Words Description
1 OCEAN B/L KONOSEMEN UNTUK ANGKUTAN SAMUDERA.
2 ONE WAY LEASE PETIKEMAS DISEWA UNTUK SATU PERJALANAN SAJA.
3 OPEN CHARTER SEWA MENYEWA KAPAL YANG TIDAK MENYEBUTKAN JENIS MUATAN YANG AKAN DIMUAT MAUPUN NAMA PELABUHAN TUJUAN.
4 OPEN CONTAINER PETIKEMAS TERBUKA, DENGAN ATAU TANPA ATAP.
5 OPEN SIDED CONTAINER PETIKEMAS YANG SISINYA TERBUKA.
6 OPEN TOP CONTAINER PETIKEMAS YANG ATAPNYA DAPAT DIANGKAT ( ATAPNYA BIASANYA DARI TERPAL ).
7 OPEN WALL CONTAINER PETIKEMAS TANPA DINDING SAMPING ATAU DINDING UJUNG, TETAPI MEMILIKI LANTAI DAN KERANGKA ATAS DENGAN CORNER CASTINGS.
8 ORDER B/L KONOSEMEN ORDER, KONOSEMEN INI DAPAT IPERDAGANGKAN DENGAN CARA ENDOSEMEN ATAU PEMINDAHAN HAK.
9 OUT SHIPMENT BARANG-BARANG YANG TIDAK DIMUAT KE KAPAL.
10 OUTBOARD PROFILE PLAN PENAMPANG MEMANJANG BAGIAN LUAR KAPAL.
11 OUTPORT PELABUHAN KECIL.
12 OVERHAUL MEMPERBAIKI, MEMBONGKAR, MEMERIKSA DENGAN TELITI DAN MEMPERBAIKI JIKA PERLU.
13 OVERHEIGHT CARGO MUATAN YANG DIMUAT DALAM KONTAINER TERBUKA, TETAPI MUATAN MASIH MENCUAT ( MELEBIHI TINGGI PETIKEMAS ).
14 OVERLANDED CARGO MUATAN YANG DIBONGKAR LEBIH.