Category Archives: N – NEGOITABLE B/L

N – NEGOITABLE B/L

No Words Description
1 NEGOTIABLE B/L KONOSEMEN YANG DAPAT DIRUNDINGKAN ( DIPERDAGANGKAN ) DENGAN CARA ENDOSEMEN ATAU PEMINDAHAN HAK.
2 NET REGISTERED TONNAGE ISI BERSIH.
3 NET TARE WEIGHT BERAT PETIKEMAS KOSONG TERMASUK KELENGKAPAN TETAP YANG DIPASANG PADA PETIKEMAS TERSEBUT.
4 NET WEIGHT PERBEDAAN ANTARA GROSS WEIGHT DAN TARA DARI PETIKEMAS.
5 NON DELIEVERED TIDAK DISERAHKAN.
6 NON DELIVERY CERTIFICATE TANDA BUKTI KEKURANGAN.
7 NON PAYMENT TIDAK ADA PEMBAYARAN, PEMBAYARAN TIDAK DILAKUKAN.
8 NON VESSEL OPERATING COMMON CARRIER PERUSAHAAN FREIGHT FORWARDER YANG TIDAK MEMPUNYAI KAPAL, AKAN TETAPI MENGGUNAKAN PETIKEMAS DARI PERUSAHAAN PELAYARAN YANG ADA.
9 NON WATER TIGHT TIDAK KEDAP AIR.
10 NOTIFY ADDRESS ALAMAT ( BIASANYA PADA KONOSEMEN ) YANG HARUS DIBERITAHU JIKA KAPAL YANG MEMBAWA BARANG TELAH TIBA.
11 NOTIFYING PARTY PIHAK YANG DIBERITAHU NOTIFY ADDRESS.
12 NULL AND VOID TIDAK BERLAKU.