Category Archives: LASHING SURVEY

L – LASHING SURVEY

No Words Description
1 LASHING SURVEY SURVAI PENGIKATAN MUATAN KAPAL.
2 LESS THAN CONTAINER LOAD SUATU KONTAINER BERISI BERMACAM-MACAM MUATAN DARI BERBAGAI SHIPPER, DENGAN SISTEM GROUPAGE ATAU CONSOLIDATION.
3 LETTER OF CREDIT SURAT PENGAKUAN AKAN MEMBAYAR.
4 LIGHT SHIP KAPAL SUAR, KAPAL TANPA MUATAN ( KOSONG ).
5 LIGHT SIGNAL SUAR.
6 LIGHTER ABOARD SHIP KAPAL INDUK TONGKANG.
7 LINER B/L KONOSEMEN UNTUK ANGKUTAN DARI SATU PELABUHAN KE PELABUHAN LAIN.
8 LOAD LINE GARIS MUAT.
9 LOCAL MEAN TIME WAKTU MENENGAH SETEMPAT.
10 LOCKING DEVICE ALAT PENGUNCI PADA PETIKEMAS.
11 LONG TERM LEASE AGREEMENT PERJANJIAN SEWA MENYEWA JANGKA PANJANG.
12 LONGITUDINAL PROFILE PENAMPANG MEMBUJUR KAPAL.