Category Archives: I – IDENTITY SIGNAL

I – IDENTITY SIGNAL

No Words Description
1 IDENTITY SIGNAL SEMBOYAN PENGENAL.
2 INBOARD PROFILE PLAN PENAMPANG MEMANJANG DALAM RUANGAN KAPAL.
3 INDIFFERENT STABILITY STABILITAS GOYANG.
4 INLAND PORT PELABUHAN PEDALAMAN ( UNTUK ANTAR PULAU ).
5 INSULATED CONTAINER PETIKEMAS YANG SISI DALAMNYA DIISOLASI.
6 INTEGRAL TANK TANGKI MUATAN UNTUK GAS ALAM CAIR YANG MERUPAKAN SUATU BAGIAN STRUKTUR DARI BADAN KAPAL PADA KAPAL PENGANGKUT GAS ALAM CAIR.
7 INTERMODAL TRANSPORT ANGKUTAN ANTAR MODA, ANGKUTAN ANEKA WAHANA.
8 ITINERARY DAFTAR PELABUHANYANG DIKUNJUNGI KAPAL DALAM PELAYARAN.