L – LASHING SURVEY

No Words Description
1 LASHING SURVEY SURVAI PENGIKATAN MUATAN KAPAL.
2 LESS THAN CONTAINER LOAD SUATU KONTAINER BERISI BERMACAM-MACAM MUATAN DARI BERBAGAI SHIPPER, DENGAN SISTEM GROUPAGE ATAU CONSOLIDATION.
3 LETTER OF CREDIT SURAT PENGAKUAN AKAN MEMBAYAR.
4 LIGHT SHIP KAPAL SUAR, KAPAL TANPA MUATAN ( KOSONG ).
5 LIGHT SIGNAL SUAR.
6 LIGHTER ABOARD SHIP KAPAL INDUK TONGKANG.
7 LINER B/L KONOSEMEN UNTUK ANGKUTAN DARI SATU PELABUHAN KE PELABUHAN LAIN.
8 LOAD LINE GARIS MUAT.
9 LOCAL MEAN TIME WAKTU MENENGAH SETEMPAT.
10 LOCKING DEVICE ALAT PENGUNCI PADA PETIKEMAS.
11 LONG TERM LEASE AGREEMENT PERJANJIAN SEWA MENYEWA JANGKA PANJANG.
12 LONGITUDINAL PROFILE PENAMPANG MEMBUJUR KAPAL.

Comments

comments